Soutěž Plzeňský akordeon

soutěž Plzeňský akordeon
Kontakt

Organizátor soutěže
ZUŠ Bedřicha Smetany v Plzni
Revoluční 70/100, Plzeň - Lobzy
plzenskyakordeon@fandimakordeonu.cz

Místo konání soutěže
ZUŠ Bedřicha Smetany v Plzni - pobočka Doubravka
Zábělská 1220/25, Plzeň - Doubravka

Kontaktní osoby
Jan Kotrč Ing. Mgr.
tel. 775 143 108

Marie Lobovská DiS.
tel. 605 764 782

Podmínky soutěže

 • Pro koho je soutěž určena
 • Soutěž je určena pro hudebníky Plzeňského kraje navštěvující Základní uměleckou školu.
 • Zařazení hráče do jednotlivých kategorií se vypočítáva k datumu soutěže.
 • Hráč nesmí přesáhnout věkovou hranici 21 let ke dni soutěže.
 • Repertoár
 • Kategorie I libovolný repertoár bez omezení.
 • Kategorie II - VI zařadí do repertoáru jednu skladbu s melodickým vedením hlasu v levé ruce z libovolného období (nemusí být barytonový bas).
 • V kategorii KI, KII může být akordeon kombinován s jiným nástrojem. Akordeon ale nesmí mít v tomto uskupení jen doprovodnou funkci.
 • Není podmínkou hra zpaměti. Porota však ve svém bodovém hodnocení bude přihlížet k tomu, zda byl repertoár hrán z not nebo zpaměti.
 • Registrace
 • Závaznou přihlášku se jménem a uvedeným repertoárem je nutno zaslat do termínu registrace (bude upřesněn po zveřejnění datumu soutěže) s elektronickým nebo naskenovaným podpisem na email adresu: e-mailem: plzenskyakordeon@fandimakordeonu.cz
 • Časový harmonogram soutěže a podrobné informace budou vyvěšeny nejpozději 14 dní před konáním soutěže na webových stránkách: www.fandimakordeonu.cz
 • Při registraci soutěžících bude v místě soutěže vybírán účastnický poplatek:
  Sólista: 350,-Kč Duo: 350,-Kč (za oba hráče)
 • Soutěžící, kteří neuhradí startovné před začátkem své kategorie, nebudou hodnoceni soutěžní porotou.
 • Místo konání soutěže
 • Soutěž probíhá v prostorách ZUŠ Bedřicha Smetany - pobočka Doubravka, Zábělská 1220/25, Plzeň